Mixed Up

陳奕迅( Eason Chan ) Mixed Up專輯

7.專家話(Mininal Remix)

作詞:劉祖德
作曲:劉祖德
編曲:劉祖德

專家的建議 早餐不要慳
一天裡面最重要是這個簡單習慣
專家的建議 呼吸請你小心
避免吸錯了空氣的炭 無時和無地

* 十萬樣做法像是對 但錯我也不知
實在沒辦法辨別每樣看法與構思
有專家會蝕言 一些卻未能辨
誰是對 或會準 或有偏差 有商確異見 *

# 專家話天氣轉冷 你要你要快快著衫
專家話股市快跌 斬倉斬倉斬倉咪慢
專家話戀愛變淡 你要你要趁勢轉彎
佢話佢話佢話佢話佢話佢話佢係專家 #

專家這樣說 失戀不算太慘
天天都會慳卻很多很多時間
專家這樣說 婚姻請你小心
悶透今世每一個早晚 無時和無地
Repeat * # * #

專家話天氣轉冷 你要你要快快著衫
專家話股市快跌 斬倉斬倉斬倉咪慢
專家話戀愛變淡 你要你要趁勢轉彎
你話你話你話你話 你係你係你係你係
我話我話我話我話 你係你係你係你係
我話我話我話我話 你係你係你係你係專家